Γνωρίστε τους @νθρώπους μας!!!

 
Γιώργος Βακατάρης
Owner - Manager 
1. Ειδικοί στην συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων μεγάλων εταιριών, Διεύθυνση ΙΤ, μεταφορές computer room - εφαρμογή διεθνών εταιρικών πολιτικών, δικτύων και τηλεπικοινωνιών σας εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
 
 
Project Managers - Web Developers 

2. Ειδικοί στο Project Management εγγυώνται την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, τις έρευνες αγοράς, την επίβλεψη, την διαφάνεια στις συναλλαγές με τα συνεργαζόμενα συνεργεία (αν χρειαστούν : μεταφορών ή/και άλλα) και τον συντονισμό όλων των πιο πάνω ώστε η εταιρία σας να λειτουργεί ομαλά και αδιάκοπτα με το μικρότερο κόστος.

 

 
Μιχάλης Λεβεντάκης
System Engineer - Web Developer 
3. Ειδικοί στην μηχανογράφηση, software, hardware και σχεδιασμό ιστοσελίδων σας εγγυώνται το άρτιο αποτέλεσμα στους τελικούς χρήστες (υπαλλήλους) σας όσοι και αν είναι, όποιες απαιτήσεις και αν έχουν προκειμένου να κάνουν την εργασία τους πιο αποδοτική, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες. 
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
 
215

Πελάτες

 
10152

Εργατοώρες

 
22086

Emails

 
684

Λύσεις Μηχανογράφησης και Διαδικτύου

Back To Top